Chính sách bảo mật

10-02-2017
22:21

1. Mục đích và phạm vi thu thập:

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website thương mại điện tử nhathuoctrungnguyen.com bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng (trường hợp đồng ý mua hàng). Đây là các thông tin yêu cầu khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ, để nhathuoctrungnguyen.com liên hệ xác nhận với khách hàng liên quan đến giao dịch tại nhathuoctrungnguyen.com, cũng như việc sử dụng dịch vụ khác trên website, liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website, nhathuoctrungnguyen.com chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ. Ngoài ra, khách hàng có thể liên hệ để biết thêm thông tin về sản phẩm qua Facebook, Zalo khi đó việc sử dụng thông tin của khách hàng sẽ nằm trong các điều khoản của facebook, Zalo nhathuoctrungnguyen.com sẽ không thu thập và chịu trách nhiệm về bảo mật thông tin của khách hàng trên facebook.

2. Phạm vi sử dụng thông tin: 

- Website thương mại điện tử nhathuoctrungnguyen.com chỉ dùng cho n